Tietokoneongelmia pystytään usein ratkaisemaan myös etätuen ja puhelinneuvonnan avulla.
Etätukiohjelman avulla tukihenkilö pystyy käyttämään asiakkaan tietokonetta ja ongelman
ratkaisu on huomattavasti helpompaa kuin esim. pelkästään puhelimen välityksellä.

Soita tukinumeroon p. 045-2628 468 ja saat ohjeet miten toimia.